Ενικός αριθμός

 
  ο κίνδυνος   ο άνθρωπος      
             
  του κινδύνου   του ανθρώπου      
             
  τον κίνδυνο  

     
             
  - κίνδυνε   - άνθρωπε    τον άνθροπο   
             
     

 

   τον άνθρωπε   
             
     

 

   τον άνθρωπο -