Ενικός αριθμός

 
  ο κίνδυνος   ο άνθρωπος    του άνθρωπου   
             
  του κινδύνου  

   του ανθρώπου  
             
  τον κίνδυνο  

 

   του ανθρόπου   
             
  - κίνδυνε   - άνθρωπε    τον άνθροπο   
             
     

 

   τον άνθρωπε   
             
     

 

   τον άνθρωπο -