Ενικός αριθμός

 
  το σώμα    το γράμμα      
             
  του σώματος    του γράμματος   Μπράβο !!!  
             
  το σώμα    το γράμμα   Τα κατάφερες  
             
  - σώμα    - γράμμα      
             
  Πληθυντικός αριθμός    
             
  τα σώματα    τα γράμματα  

Επανάληψη άσκησης

 
             
  των σωμάτων    των γραμμάτων      
             
  τα σώματα    τα γράμματα      
             
  - σώματα    - γράμματα