Ενικός αριθμός

 
  το σώμα    το γράμμα      
             
  του σώματος    του γράμματος      
             
  το σώμα    το γράμμα      
             
  - σώμα    - γράμμα    τα γράμματα   
             
  Πληθυντικός αριθμός  τα γράματα   
             
  τα σώματα    τα γράμματα      
             
  των σωμάτων    των γραμμάτων      
             
  τα σώματα  

     
             
  - σώματα    - γράμματα