Ενικός αριθμός

 
  το σώμα    το γράμμα    των γραμμάτον   
             
  του σώματος  

   των γραμμάτων   
             
  το σώμα    το γράμμα    τον γραμμάτων   
             
  - σώμα    - γράμμα    τα γράμματα   
             
  Πληθυντικός αριθμός  τα γράματα   
             
  τα σώματα    τα γράμματα   του γράμματος  
             
  των σωμάτων  

 

   του γράμματως   
             
  τα σώματα  

 

     
             
  - σώματα    - γράμματα