σκαλώνετε       

 

  φτιάχνετε   

 

 καρφώνετε