Έξω έχει πολύ ωραία μέρα.

Είμαι καλά.

 

Του ευχηθήκαμε και στο γάμο του.

 

Είναι μια χαρά και δυο τρομάρες.

 

Τον βοήθησα με μεγάλη ευχαρίστηση.

 

 μετά χαράς     

 μια χαρά         

 

 χαρά θεού      
 
 στις χαρές του 
 χάλια