καυγάδες           
    κραυγές             
    τσακωμοί