κόβει        

 

  πνίγει       

 

  παρασέρνει