γελαστή            
   καμαρωτή         
   κουνιστή