Όταν ένα παιδί αλλάζει σχολείο κάνει...

Η κεντρική πόρτα της αυλής.

 

Χαρτί που συμπληρώνουμε όταν θέλουμε κάτι.

 

Κατασκευή που προστατεύει από τον ήλιο ή τη βροχή.

 

Μικρός κήπος με λουλούδια.

 

παρτέρι     

αυλόπορτα   

 

μετεγγραφή    
 
αίτηση      
υπόστεγο