Κοιμάται του καλού καιρού.

Μπορείς να έρθεις αύριο που θα έχω χρόνο;

 

Να με ειδοποιήσετε όταν πρέπει για να ετοιμαστώ.

 

Τα επίκαιρα είναι γεγονότα που γίνονται τώρα.

 

Δεν είναι της ώρας να το συζητήσουμε.

 

άκαιρο     

ευκαιρώ       

 

βαθιά          
 
έγκαιρα       
νέα