Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

  σπουδαίος

 
  στρογγυλή

 

 περίεργος

 

 

    άσπρο

 σπουδαίοι

περίεργο

στρογγυλός
 στρογγυλό στρόγγυλα

σπουδαίο

 άσπρη

σπουδαία

άσπρος

 

περίεργοι

περίεργη