Η αναφορική αντωνυμία ό,τι
 

Πάτησε αυτό που πρέπει να μπει στο κενό της πρότασης.
  Να θυμάσαι ότι το ό,τι μπαίνει όταν μπορεί να αντικατασταθεί από το οτιδήποτε.

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία