Αναφορικές αντωνυμίες

 

Πάτησε  στην αναφορική αντωνυμία που αντιστοιχεί στην πρόταση που είναι το χέρι-δείκτης  .

 

 

              

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία