Πού
 συνέβηκε;
 

Σκέφτομαι πως οι φίλοι του καλοκαιριού δεν ξεχνιούνται
         
 Πρόσωπα  

Αυτό έγινε καθώς κάναμε μακροβουτια και πιάναμε κοχύλια
         
 Τι έγινε στην
 αρχή;
 

Ο παππούς μας έμαθε να ψαρευουμε
         
 Πώς έγινε;
 γιατί έγινε;
 

Ο παππούς, εγώ, τα παιδιά
         
 Τι έγινε μετά;  

Στο νησί
         
 Σκέψεις
 Συναισθήματα
 

Στην αρχή πιάσαμε έναν αστερία