Κάθετες - παράλληλες

6από6

 

Τι είναι οι ευθείες μεταξύ τους;

 Κάθετες   Παράλληλες