Κάθετες - παράλληλες

3από6

 

Τι είναι οι ευθείες μεταξύ τους;

 Κάθετες   Παράλληλες