Ατελής διαίρεση

 

Συμπλήρωσε τα πλαίσια.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

 

  Ατελής διαίρεση    
  
 

Όλα τα μήλα είναι

 

Σε πόσα παιδιά τα μοιράζουμε ίσα;

 

Πόσα παίρνει κάθε παιδί;

 

Πόσα περισεύουν;

 

:

=

 

             
    

 

 12

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία