Γραφή δεκαδικών αριθμών

 

Πληκτρολόγησε τη στρογγυλοποίηση του αριθμού όπως σου ζητείται.
Θυμήσου να μη βάλεις μηδενικά στο τέλος των δεκαδικών ψηφίων.

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).

  Μηδέν κόμμα τριάντα δύο  

 
  Μηδέν κόμμα μηδέν μηδέν ένα  

 
Δώδεκα κόμμα δώδεκα  

Εξήντα πέντε κόμμα μηδέν δώδεκα  

Διακόσια εβδομήντα οχτώ κόμμα δύο  

         
       

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία