Αριθμοί μέχρι το 3.000 - Θέση ψηφίων

 

Πληκτρολόγησε τον επόμενο των αριθμών που βλέπεις.
 

 


(
Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )
 

 0 4 8

 

0 4 9

 

0

 
                            

2.9 9 8

 

2.9

 

.  

 

  
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία