Αριθμοί ως το 10.000

 

   

Πάτησε στα ψηφία με τη σειρά ώστε να φτιάξεις το μικρότερο αριθμό.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 13

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία