συνεργείο 

 συνεργήο 

 

 

 ψύχρα 

 

 ψήχρα 

 

   

 

 ορεινές 

 

 ορηνές 

 

 

 παγωνιά 

 
   

 

 

 χιονόπτωση 

 

 

 

 κακοκαιρία