Ορθογραφία - Ο εγωιστής γίγαντας   

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

ντυμένο
βο
φθινόρο
έπε
παγώνω
νόμενα

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία