Ορθογραφία - Κάτω απ΄το χιόνι

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

βράχια
φυνει
μούνται
στικά
στάχυα
υπόο

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία