Ορθογραφία - Γειά σου χαρά σου Βενετία

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

ρη
κατάμμα
πρύμνη
πηδά
πλα
χαμηλώνει

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία