Ορθογραφία - Τα ταξίδια του παππού μου 1

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

μέρη
μανές
άστα
μπογαλάκια
εμάζομαι
έλε

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία