Ορθογραφία - Στο νησί του Αιόλου

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

ολος
Οδυσσέας
περιπέες
χαιρέτησε
πησαν
ντροφοι

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία