Ορθογραφία - Μια αληθινή ιστορία

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

στήριο
ναύσα
πλήρωμα
τυνας
φεγγάρι
σήσε

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία