Μπράβο !
Τα κατάφερες !!!

 

 Γεωγραφία 

 

 

 επαγγελματίες 

   
     

 

 δίδυμοι 

 

 

 αθλητισμός 

   
   

 

 Γαλλικά 

 
   

 

 συνηθισμένη