Γεογραφία 

 Γεωγραφία 

 

 

 επαγγελματίες 

 

 επαγκελματίες 

 
   

 

 δύδυμοι 

 

 δίδυμοι 

 

 

 αθλητισμός 

 

 αθλιτισμός 

 
   

 Γαλλικά 

 
   

 

 συνηθισμένη