εξωχικό 

 εξοχικό 

 

 

 κήπος 

 

 κίπος 

 
   

 

 σπουδέος 

 

 σπουδαίος 

 

 

 χαίρονται 

 

 χέρονται 

 
   

 

 συμπαθητικά 

 

 σημπαθυτικά 

   

 κατοικία