Ορθογραφία - Μηχανές του μέλλοντος

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

έπνο
κιται
διάστημα
εργαστήριο
εξαματα
συναρλογώ

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία