Ορθογραφία - Σιδερένιος άνθρωπος

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

σιδερένιος
αμι
λι
Τά
ενέργεια
υκά

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία