Ορθογραφία - Σιδερένιος άνθρωπος

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

σιδερένιος
αμι
λι
Τά
ενέργεια
υκά

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία