Ορθογραφία - Στο Αττικό μετρό

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

σιδηρόδρομος
υπόος
επενεται
μετακίνηση
ρολαβή
κυμενες

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία