Ορθογραφία - Το ηλιακό λεωφορείο

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

αλλιώτικο
φορείο
ηακός
δρολόγιο
γεμάτο
φωνός

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία