εξαμελή 

 εξαμελί 

 

 

 οικογένια 

 

 οικογένεια 

 
     

 ιδιοκτήτες 

 

 

 κυπαρίσσι 

   
     

 

 συνομήλικα 

   

 

 καινούριο