Αργυρώ 

   

 

 γελάει 

 
   

 

 πονηρή 

 
 

 

 νιώθει 

   
   

 

 χαιρετάει 

 
 

 

 θυμωμένη