Αργυρό 

 Αργυρώ 

 

 

 γελάι 

 

 γελάει 

 
   

 πονηρή 

 
 

 

 νιώθει 

   
   

 

 χαιρετάει 

 
 

 

 θυμωμένη