Συλλαβισμός - Διπλά γράμματα

 

Πάτησε στα γράμματα μετά από τα οποία θα μπει η παύλα του συλλαβισμού.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

γ ρ ά μ α
μ α λ ι ά
σ υ λ γ ή
π ο λ ά

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία