Συλλαβισμός - Διπλά γράμματα

 

Πάτησε στο κενό που θα μπει το ενωτικό του συλλαβισμού.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

γ ρ ά μμ α
μ α λλ ι ά
σ υ λλ ογ ή
π ο λλ ά

 

  © 2010-21   |   FB Επικοινωνία