Είναι όμορφη

 λες και είναι ζωγραφιά

όπως το λεμόνι
         

Μιλάει συνέχεια

 

όπως η αλεπού
         

Τα άσπρα του μαλλιά

 

σα σβούρα
         

Έγινε κίτρινος

 

σαν παπαγάλος
         

Είναι πονηρός

     
         

Στριφογυρίζει

 

μοιάζουν με το χιόνι