Το υποκείμενο

 

Πάτησε στα υποκείμενα των παρακάτω προτάσεων (ποιος; ποια; ποιο; ποιοι; ποιες; ποια;).

ήταν το σχολείο μου.

μου ήταν γραμμένη στην άμμο.

Έρχεται .

Δεν είναι τρελοί .

επιστρέφουν στα θρανία τους.

 

 

 

 

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία