Το ρήμα στην πρόταση

 

Πάτησε όπου βλέπεις ρήμα στις παρακάτω προτάσεις (τι κάνει κάποιος;).

Καινούρια σχολική χρονιά .

Οι μαθητές στα θρανία.

Τα παιδιά τις ιστορίες τους.

πολλές ερωτήσεις στη δασκάλα τους.

Η δασκάλα τις εργασίες τους.

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία