Θηλυκά ουσιαστικά σε -ισσα

 

Τα θηλυκά ουσιαστικά σε -ισσα γράφονται με δύο σίγμα (-σσ). Πάτησε στο σίγμα (σ) που πρέπει να γίνει διπλό.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

μαγείρια
έλυσα
αρχόντια
Ηπειρώτια
αγόρασα
πελάτια
μέσα
αγρότια

 

 
 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία