Η αλεπού κυνηγά 

 την κότα    
         

Ο πατέρας γράφει 

 την αγγελία

 το ποντίκι

         

Ο μαθητής κουβαλά 

 

 την ακρίδα

         

Η γάτα έπιασε 

 

 το καρύδι

         

Το πουλί τρώει 

 

 την τσάντα του

         

Ο σκίουρος έσπασε