Ουδέτερα ουσιαστικά σε -είο, -ιο
 

Πάτησε στη σωστή απάντηση.
Συμπλήρωσε τα πλαίσια.
Πρόσεξε!!! Όταν τονίζεται η προτελευταία συλλαβή γράφεται με 
-εί
ο.

 

 

              

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία