(Ποιος;) Εξετάζει τα παιδιά.  

Η αίθουσά μας
           

(Ποιο;)

Είναι το αγαπημένο μου
μάθημα.
 

Οι γονείς
           

(Ποια;)

Έχει τα μεγαλύτερα παράθυρα.  

Τα πουλιά

           

(Ποιοι;)

Επισκέφθηκαν το σχολείο μας.  

Ο δάσκαλος
           

(Ποια;)

Φτιάχνουν φωλιές στην αυλή.  

Η ιστορία
           

(Ποιες;)

Ανθίζουν στην αυλή.  

Οι λεμονιές