Ευθύς λόγος

 

   

Πάτησε στις καρτέλες με τη σειρά ώστε να φτιάξεις τον ευθύ λόγο.

 

 

 

 

 

Φτιάξτε τον ευθύ λόγο

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 13

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία