Όταν κάτι γίνεται με δημοκρατικό τρόπο.

To '73 η κυβέρνηση ήταν εκεί χωρίς εκλογές.

 

Αυτός που υποστηρίζει τη δημοκρατία.

 

Η δικτατορία λέγεται και....

 

Όταν εφαρμόζεται η δημοκρατία.

 

 δικτατορία       

 χούντα           

 

 εκδημοκρατισμός
 
 δημοκρατικά    
 δημοκράτης