Στον πόλεμο του 1940
 

Πάτησε στις σωστές απαντήσεις.

 

 

Σημαία = Ύφασμα με σύμβολα ενός κράτους

 
   

 

 

  Δες την πρόταση αριστερά και διάλεξε στα δεξιά ποια λέξη ταιριάζει

 
   

 

 

 

 

 

  Ποια από τις 3 λέξεις είναι σωστή;

 
 

 

 

Κηρύχτηκε πόλεμος και όλοι είναι παγωμένοι.

 

 

 

Οι γερμανοί κυρίευσαν (κατείχαν) τη χώρα μας. Είχαμε ...........

 

 

 

Στην κατοχή η πείνα σκότωνε πολύ κόσμο.

 

 
     
 
 

  Ποια λέξη είναι λάθος;

 
 

 

 

Τα σύμβολα της ελληνικής σημαίας είναι:

 

 

 Όταν τέλειωσε ο πόλεμος ανοίξαμε τα παράθυρα διάπλατα.

 

  
                     

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία